Νέο εργαλείο στο Google Webmaster tools: Στιγμιαία επισκόπηση

Ένα νέο εργαλείο για webmasters είναι πλέον διαθέσιμο στο Google Webmaster Tools: Η στιγμιαία επισκόπηση (instant preview) σας επιτρέπει να δείτε οποιαδήποτε σελίδα της ιστοσελίδας σας πως εμφανίζεται στην επισκόπηση των αποτελεσμάτων του Google. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να δείτε αν το Google εντοπίζει και δημιουργεί το σωστό preview για κάθε σελίδα σας.