Γιατί να μπορούν να βλέπουν όλοι οι χρήστες τους φίλους σας στο Facebook; Το γνωστό κοινωνικό δίκτυο σας δίνει την δυνατότητα να κρύψετε τελείως την λίστα φίλων σας (friend list) ή να επιλέγετε εσείς ποια άτομα ή λίστες θα έχουν πρόσβαση στους φίλους σας.

Πως θα κρύψετε τους φίλους σας στο Facebook

 

1. Πάτε πάνω δεξία στο Λογαριασμός -> Ρυθμίσεις απορήτου

2. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί πατήστε στον σύνδεσμο Προβολή ρυθμίσεων.

3.  Στην επιλογή Εμφάνιση της λίστας φίλων σας επιλέξτε την ρύθμιση που θέλετε.

Μπορείτε να επιλέξετε είτε να βλέπετε τους φίλους σας μόνο εσείς (επιλογή Μόνο εγώ) είτε να ορίσετε μια λίστα φίλων ή συγκεκριμένα άτομα που οι φίλοι σας θα είναι ορατοί μόνο σε αυτούς.

close button
slider-img