Ένα νέο εργαλείο για webmasters είναι πλέον διαθέσιμο στο Google Webmaster Tools: Η στιγμιαία επισκόπηση (instant preview) σας επιτρέπει να δείτε οποιαδήποτε σελίδα της ιστοσελίδας σας πως εμφανίζεται στην επισκόπηση των απετελεσμάτων του Google. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να δείτε αν το Google εντωπίζει και δημιουργεί το σωστό preview για κάθε σελίδα σας.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία στα αριστερά εμφανίζεται η σελίδα σας (όπως την βλέπουν οι χρήστες μέσω του Chrome) ενώ στα δεξιά μπορείτε να δείτε την επισκόπηση της σελίδας όπως θα εμφανιστεί στην στιγμιαία επισκόπηση σελίδων του Google (Google instant preview) στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 

Την στιγμιαία επισκόπηση μπορείτε να την βρείτε στην σελίδα Εργαλεία για Webmasters στα αριστερά κάτω από το μενού «εργαστήρια».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Google μέχρι στιγμής το εργαλείο της στιγμιαίας επισκόπησης δε μπορεί να αποδόσει υλικό Flash και Silverlight.

close button
slider-img